„Žmonės pažįstami ginče ir kelionėje“ (Dž. Herbertas).

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 12309703 1661202267452564 7697231563125905153 o

PRADINIS UGDYMAS

12307445 1661202934119164 228466875042022628 o

PAGRINDINIS UGDYMAS

PAGRINDINIS

 

 

be patyciu

 logo 100

 

uz saugia lietuva rgb

Antro zingsnio mini

 

 2 OD logo lietuviskai SPALVOTAS

 

Vaiku linija 

 

 

logo lt

 

 

 mukis

 

aikos

 logosveik

 

 

 

 

kpartnerystės

 

 

forumo teatras

 

 

 

piliecio zadintuvas

 

 

soc integracijos

 

 

tapk

logo transpariancy int

 

 

 

nacegz

 

 

 


UGDYMAS KARJERAI

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

 

2017-2018 m.m. UK grupės veikla:

 • Kompetencijų tobulinimas rajono karjeros specialistų pasitarimuose ir seminaruose.
 • Metodinės medžiagos apie UK analizė, sisteminimas.
 • Konsultacijos dalykų mokytojams.
 • Rekomendacijų klasių valandėlėms rengimas.
 • Gerosios patirties kaupimas ir pasidalinimas.
 • Išvykos, ekskursijos, pažintiniai ir patyriminiai vizitai.
 • Profesinio veiklinimo iniciatyvos.
 • Savianalizės, profesinio kryptingumo testai.
 • Sėkmės istorijos „Mokiniai mokiniams“.
 • Supažindinimas su 2017-2018 m.m. bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sąlygomis, tvarka, priėmimo datomis.

 


Naudingos nuorodos:

 

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,

www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,